Agenda

 

ANBI

 

Beleidsplan

 

A.V.G.

 

Links

 

Vlag

 

Wapen

 

ANBI

 

ANBI gegevens:

Vanaf 02 april 2019  is stichting Twisca een culturele ANBI instelling. (een Algemeen Nut Beogende Instelling)

U kunt uw giften onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor bedrijven. Meer informatie hierover vindt u op www.ANBI.nl. 

 De A.N.B.I. wet- en regelgeving is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. Hier vindt u het verplichte standaardformulier, welke vanaf die datum verplicht gepubliceerd moet worden.

 

Contactgegevens: 

 

 

Stichting Twisca

E-mail

twisca@live.nl

Dorpsweg 32

Website

http://www.twisca.nl

1676 GC Twisk

RSIN

816097240

Telefoon 0227547424 (secretaris)

KvK-nummer     

41236533

 

Doelstellingen van Stichting Twisca

- Het vastleggen van de geschiedenis van Twisk. Dit kunnen verhalen van mensen zijn, maar ook informatie uit archieven over huizen en bewoners. Deze informatie wordt gearchiveerd en gedigitaliseerd. Foto’s worden gedigitaliseerd en in de Beeldbank van de website geplaatst: www.twisca.nl

- Het beheren van door schenking of erfstelling ontvangen goederen

- Collectie die we nu beheren, toegankelijk maken voor nu en volgende generaties

 

Bestuurssamenstelling

 

 

 

Peter Verboom

voorzitter

Piet Ham

bestuurslid

Esther Blokker

penningmeester, donateursadministratie

Niek Boelis

bestuurslid

Rinie Bobeldijk

secretaris

 

 

Truus Holling

notulist

Pieter Jonges

archivaris

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen géén beloning.

 

 

Uitgeoefende activiteiten 2019:

-        openstellen Twiscamuseum

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:       Dorpsfilm over de jaren 1988 - 2000

                                                          “De waterberging” door Roel Hovinga

 

  Uitgeoefende activiteiten 2020:

-        openstellen Twiscamuseum, met in de kelder het thema: “75 jaar vrijheid”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:       i.v.m. Coronamaatregelen geen lezingen

 

Uitgeoefende activiteiten 2021:

-        openstellen Twiscamuseum, met in de kelder het thema: “Boter, Kaas en Boeren”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:       Een lezing door dhr. Aris Bouwens

 

Uitgeoefende activiteiten 2022:

-        openstellen Twiscamuseum, met in de kelder het thema: “Boter, Kaas en Boeren”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen: Twisker cabaret en dorpsfilm 1965. Lezing: Luchtoorlog boven West-Friesland” door Hans Nauta

 

Uitgeoefende activiteiten 2023

-        openstellen Twiscamuseum, met in de kelder het thema: “Boter, Kaas en Boeren”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen: “De Stolp” door Dieuwertje Duyn en Dorpsfilm 1977/1978 van commentaar voorzien door Dick Wagemaker.

 

Financieel verslag

Bekijk hier het financieel verslag 2022: de balans en het exploitatieresultaat.