Agenda

 

ANBI

 

A.V.G.

 

Links

 

Vlag

 

Wapen

 

ANBI

 

ANBI gegevens:

Op dit moment ligt de aanvraag voor een ANBI erkenning (een Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst.

Zodra de ANBI status is erkend kunt u als donateur uw giften onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor bedrijven. Meer informatie hierover vindt u op www.ANBI.nl. 

 

Contactgegevens: 

 

Stichting Twisca

E-mail                  twisca@live.nl

Dorpsweg 32

Website              http://www.twisca.nl

1676 GC Twisk

RSIN                       816097240                      

Telefoon 0227547424 (secretaris)

KvK-nummer     41236533

 

Doelstellingen van Stichting Twisca

- Het vastleggen van de geschiedenis van Twisk. Dit kunnen verhalen van mensen zijn, maar ook informatie uit archieven over huizen en bewoners. Deze informatie wordt gearchiveerd en gedigitaliseerd. Foto’s worden gedigitaliseerd en in de Beeldbank van de website geplaatst: www.twisca.nl

- Het beheren van door schenking of erfstelling ontvangen goederen

- Collectie die we nu beheren, toegankelijk maken voor nu en volgende generaties

 

 Bestuurssamenstelling

 

Niek Boelis                                        voorzitter

Riet Zee-Rentenaar                       bestuurslid

Pieter Jonges                                   penningmeester

Kees Klaver                                       bestuurslid

Rinie Bobeldijk                                               secretaris

Vok Kay                                              bestuurslid

Jannie Schermer-Kistemaker    donateursadministratie

Piet Ham                                            bestuurslid

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen géén beloning.

 

Uitgeoefende activiteiten 2018

-        zomerexpositie in Doopsgezinde kerk: “Het leven rond 1900”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:          “Kleur bekennen” door dhr. Rob van Maanen

                                                               Stolpen in het Westfries” door dhr. Joop van Diepen

Beleidsplan 2019

Hoofdlijnen:

-              realiseren aankoop gebouw voor huisvesten museum      

-              verwerven van gelden door middel van sponsoring, fondsen, veiling, obligatie

-              het organiseren van lezingen   

-              het uitbrengen van het jaarboekje

-              financiering van onze ambities: Een goede balans vinden tussen de eigen middelen,

sponsoren, donateurs en subsidies

 

Financieel verslag

Bekijk hier het financieel verslag: de balans en het exploitatieresultaat.