Agenda

 

ANBI

 

Beleidsplan

 

A.V.G.

 

Links

 

Vlag

 

Wapen

 

ANBI

 

ANBI gegevens:

Vanaf 02 april 2019  is stichting Twisca een culturele ANBI instelling. (een Algemeen Nut Beogende Instelling)

U kunt uw giften onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Dit geldt ook voor bedrijven. Meer informatie hierover vindt u op www.ANBI.nl. 

 De A.N.B.I. wet- en regelgeving is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. Hier vindt u het verplichte standaardformulier, welke vanaf die datum verplicht gepubliceerd moet worden.

 

Contactgegevens: 

 

 

Stichting Twisca

E-mail                 

twisca@live.nl

Dorpsweg 32

Website             

http://www.twisca.nl

1676 GC Twisk

RSIN                     

816097240                      

Telefoon 0227547424 (secretaris)

KvK-nummer     

41236533

 

Doelstellingen van Stichting Twisca

- Het vastleggen van de geschiedenis van Twisk. Dit kunnen verhalen van mensen zijn, maar ook informatie uit archieven over huizen en bewoners. Deze informatie wordt gearchiveerd en gedigitaliseerd. Foto’s worden gedigitaliseerd en in de Beeldbank van de website geplaatst: www.twisca.nl

- Het beheren van door schenking of erfstelling ontvangen goederen

- Collectie die we nu beheren, toegankelijk maken voor nu en volgende generaties

 

Bestuurssamenstelling

 

 

 

 

Peter Verboom                              

voorzitter

 

Truus Holling                  

notulist

Pieter Jonges                                          

penningmeester

 

Piet Ham                           

bestuurslid

Rinie Bobeldijk                                                      

secretaris

 

Niek Boelis                       

bestuurslid

Jannie Schermer-Kistemaker        

donateursadministratie

 

 

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen géén beloning.

 

Uitgeoefende activiteiten 2018

-        zomerexpositie in Doopsgezinde kerk: “Het leven rond 1900”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:       “Kleur bekennen” door dhr. Rob van Maanen

                                                             “Stolpen in het Westfries” door dhr. Joop van Diepen

 

Uitgeoefende activiteiten 2019:

-        openstellen Twiscamuseum

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:       Dorpsfilm over de jaren 1988 - 2000

                                                          “De waterberging” door Roel Hovinga

 

  Uitgeoefende activiteiten 2020:

-        openstellen Twiscamuseum, met in de kelder het thema: “75 jaar vrijheid”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:       i.v.m. Coronamaatregelen geen lezingen

 

Uitgeoefende activiteiten 2021:

-        openstellen Twiscamuseum, met in de kelder het thema: “Boter, Kaas en Boeren”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:       Een lezing door dhr. Aris Bouwens

 

Uitgeoefende activiteiten 2022:

-        openstellen Twiscamuseum, met in de kelder het thema: “Boter, Kaas en Boeren”

-        uitbrengen jaarboekje

-        organisatie lezingen:       Twisker cabaret en dorpsfilm 1965. Lezing: Luchtoorlog boven West-Friesland” door Hans Nauta

 

Financieel verslag

Bekijk hier het financieel verslag 2022: de balans en het exploitatieresultaat.