Agenda

 

ANBI

 

Beleidsplan

 

A.V.G.

 

Links

 

Vlag

 

Wapen

 

 

 

A.V.G. privacy beleid 2.0

 

 

Verwerking Persoonsgegevens door Twisca.

 

Stichting Twiscaverwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Twisca.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook fotoís en videoís worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Twiscapersoonsgegevens?

Stichting Twiscaverwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van donateurs, zusterverenigingen en vrijwilligers. Zie de bijlage voor een specificatie van de doelgroepen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Stichting Twisca verwerkt persoonsgegevens in Excel, de administratieve applicatie van Stichting Twisca en de daaraan gerelateerde applicaties.

Waarvoor verwerkt Stichting Twisca persoonsgegevens?

Als u donateur wilt worden van Stichting Twisca of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als donateur

Als u eenmaal donateur van Stichting Twisca bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over aan Twisca gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over evenementen van Stichting Twisca. Wilt u niet benaderd worden? Dan kun u dit aangeven door een mail te sturen naar het secretariaat.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de administratie

Verwerkt Stichting Twisca ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

Stichting Twisca controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Stichting Twisca met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de Stichting Twisca of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Twisca

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Stichting Twisca kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Twisca gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Twisca van mij verwerkt?

Door bij het secretariaat na te vragen, kunu de beschikking krijgen overde gegevens met betrekking tot jouw registratie binnen de Stichting Twisca,

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Twisca kun u ook altijd contact opnemen met Stichting Twisca via: twisca@live.nl

Wijzigingen privacy beleid

Stichting Twisca behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

 

Welke gegevens worden opgeslagen ?

Donateurs

Persoonsgegevens:†††† naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Verwerkt door:†††††††††† secretariaat

Bewaartermijn:††††††††† gedurende donateurschap

Verwerkt in digitaal bestand

 

Relaties

Persoonsgegevens:†††† adressen, emailadressen, telefoonnummers, contactpersonen

Verwerkt door:†††††††††† secretariaat

Bewaartermijn:††††††††† 5 jaar na beŽindigen relatie

Verwerkt in digitaal bestand

 

Oud donateurs

Persoonsgegevens:†††† naam, adres, donateur van tot, emailadres, telefoonnummer

Verwerkt door:†††††††††† secretariaat

Bewaartermijn:††††††††† conform wettelijke termijnen

Toelichting: Het informeren van oud donateurs ten behoeve van bijv. het organiseren van een reŁnie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Verwerkt in: digitaal bestand

 

Bestuursleden

Persoonsgegevens:†††† naam, adres, telefoonnummer, emailadres

Verwerkt door:†††††††††† secretariaat

Bewaartermijn:††††††††† 2 jaar na beŽindigen bestuurslidmaatschap

Verwerkt in: digitaal bestand

 

Vrijwilligers

Persoonsgegevens:†††† naam, adres, telefoonnummer, emailadres

Verwerkt door:†††††††††† secretariaat

Bewaartermijn:††††††††† twee jaar na beŽindigingvan het project waaraan vrijwilliger heeft meegewerkt

Verwerkt in: digitaal bestand