Agenda

 

ANBI

 

Beleidsplan

 

A.V.G.

 

Links

 

Vlag

 

Wapen

 

 

Home

  

 

Voorjaarsmiddag zaterdag 30 april 2022 

 

Zaterdag 30 april 2022 om half 3 heette voorzitter Peter Verboom de ruim 70 aanwezigen van harte welkom in het dorpshuis van Twisk.

Voor de pauze werd de dorpsfilm uit 1965 vertoond, er was veel herkenning en er kwamen vele reacties vanuit de zaal.

Na de pauze verraste cabaretduo Jé en ons met “Effies wat aars”. Wat een talenten!

Het eerste jaarboekje 2022 werd overhandigd aan mevr. Marianne Morrit-Zijp. Zij draagt Twisca als jaren een warm hart toe en voor het jaarboekje 2022 heeft ze haar familiegeschiedenis en haar ervaringen in Twisk als kleuterleidster(1950 tot 1962) opgeschreven.

Was u niet aanwezig? Vanaf 3 mei worden de boekjes in de buurt bezorgd door vrijwilligers. De kans bestaat dat u even op uw boekje moet wachten.

Museum Twisca:

Naast de vaste collectie van archeologische voorwerpen, timmermansgereedschap enz. bevindt zich in de kelder van het museum de thematentoonstelling: “Boter, Kaas en Boeren”.

Eerste openingsdag: zondag 5 juni 2022

Openingsdagen: alle zondagen in de maanden juni tot en met september. Met uitzondering van 11 september.

Op de Open Monumentendag op zaterdag 10 september zijn we van 10:00 tot 17:00 uur geopend.

En zondagmiddag 2 oktober en 6 november.

Openingstijd van het museum: 13:30 tot 17:00 uur.

Dorpsweg 87, 1676 GG Twisk

Kleurenfolder Westfries Genootschap:

Het voorjaarszonnetje laat zich volop zien. Misschien bent u van plan de buitenkant van uw huis te schilderen of laten schilderen. Denk dan even aan de vernieuwde Westfriese kleurenfolder van het Westfries Genootschap.

In deze herziene uitgave staan geactualiseerde kleurnummers en tips bij verantwoord kleurgebruik bij het buitenschilderwerk. Ook wordt kort ingegaan op de historie van het Westfries groen.

 

Kosten van deze waaier zijn voor donateurs van stichting Twisca: gratis.

Niet leden betalen € 2,50.

 

Stuur een mail naar twisca@live.nl en geef aan dat u in het bezit wilt komen van zo’n waaier. Wij zorgen ervoor dat deze wordt thuisbezorgd.

Geen donateur? Maak € 2,50 over naar NL51RABO0312075006 onder vermelding van uw naam en adres. Na ontvangst bezorgen wij de waaier bij u thuis.

Twisker vlag

De vlag is à € 25,-- verkrijgbaar bij het museum en bij Doe het zelfcentrum Rempt, Dorpsweg 138, 1676 GJ Twisk.

 

Donateur worden?

Bent u geïnteresseerd in onze stichting en nog geen donateur? U kunt zich telefonisch aanmelden 0227547424 of aanmelden via twisca@live.nl. Als donateur ontvangt u het jaarboekje gratis en heeft u vrij toegang bij onze middagen

 

Vrijwilliger:

Lijkt het u leuk en gezellig om een keer in het museum mee te draaien? Neem dan contact op met Peter Verboom 06 11066734 of Rinie Bobeldijk 0227-547424 of via twisca@live.nl.

 

In 1970 kreeg Twisk de status van Beschermd dorpsgezicht, van de 50 stolpboerderijen zijn 25 stolpen een rijksmonument. Daarnaast zijn er veel monumenten en beeldbepalende panden.

Sinds juli 2019 is het museum gehuisvest in het voormalig gemeentehuis van Twisk, gebouwd in 1889, gelegen in het centrum van Twisk, tegenover de parkeerplaats het Coenplein. Dit plein staat in verbinding met een fietspad, het “Kadetjespad” richting de Broerdijk. En ten noorden van Twisk ligt een waterberging, die tevens dienst doet als natuurgebied.

 

Tel. 0227547424

www.twisca.nl

twisca@live.nl

Dorpsweg 87, 1676 GG Twisk

 

Voormalig gemeentehuis van Twisk en de lagere

school anno 1954