Inhoud jaarboekje 2001

 

Voorwoord

J. Donker

4

In gesprek met de familie Kok

K162

R. Zee

5

Oud nieuws, 1960-1962

G. de Kruif

10

Aantekeningen der Doopsgezinde gemeente, vanaf 1847

J. Donker

14

De "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen"

N. Boelis

18

Twisk, toen en nu

K158, K179

J. Donker/P. Spijker

22

"De deur" van de familie Schermer

K111

J. Donker

24

De revues van Twisk

R. Zee

28

"Noticieboek van Pieter Klaasen Kamp", 1804

P. Spijker

34

"De Horn" en De Polder "De Horn"

P. Spijker/P. Jonges

41

Twisk kalender 2001

K125, K58

P. Jonges

50

Uit de school geklapt

1980, 1939

T. Rempt/P. Spijker

52

Kroniek 2000

P. Spijker

54

Jaarverslag 2000

P. de Geus

64

Donateurs

65

Overzicht schenkingen 2000

P. Jonges

69