Alle jaargangen

 

Inhoud jaarboekje 2018

 

Voorwoord

 

 

 

N. Boelis

4

In memoriam Elise Brouwer-de Geus

 

 

 

R. Bobeldijk

5

Twisca jaarverslag 2017

 

 

R. Bobeldijk

6

De band tussen Twisk en Hemelum

 

 

V. Kay Dzn.

8

Grafstenen van de West-Indische Compagnie in Twisk?

 

 

P. Swart

10

Elektriciteit in Twisk

 

 

C. Klaver

15

Beukenlaan 40 jaar

 

 

J. Vrugt

20

Toen het Coenplein er nog niet was

 

 

P. Jonges

27

Uit de school geklapt

 

 1946/1985

 

P. Jonges

36

In gesprek met Willie Rempt-Strobos

 

 

R. Zee

38

Bijna 100 jaar Floralia, deel 4

 

 

Bestuur Floralia

42

Genealogie fam. Zijp

 

 

 

N. Boelis

61

Westfries gedicht: Winter

 

 

R. Zee

64

Twisk toen en nu

 

K124 / K125

 

P. Jonges

66, 68

Uit hele oude kranten

 

 

C. van Dinteren

67

Het jaar 1991 in het nieuws

 

 

 

P. Jonges

69

Kroniek van Twisk 2017

 

 

 

V. Kay Dzn.

75

Overzicht donateurs

 

 

 

R. Bobeldijk

94

Schenkingen 2016

 

 

 

P. Jonges

99

Rectificatie

 

 

 

 

102

Colofon

 

 

 

103