Inhoud jaarboekje 2009

 

Voorwoord

N. Boelis

5

In memoriam P. Spijker

N. Boelis

6

Twisca jaarverslag 2008

P. de Geus

7

"Noticieboek van Pieter Klaasen Kamp", 1812

P. Spijker

8

Een kijkje in het verleden van de o.l.s. Twisk(3)

K91

J. Brouwer

12

Nuts(?) spaarbank Twisk

N. Boelis

16

Vekansietoid

R. Zee

24

Een nooit verwezenlijkte inpoldering in 1866

P. Jonges

26

Een schaatstocht 175 jaar geleden

P. Jonges

32

In memoriam: Dick Stam/De lorrie

N. Boelis/D. Stam

34

Twisk, toen en nu

K86, K87

P. Jonges

36

Oud nieuws, 1981

R. Luijendijk

38

Uit de school geklapt

1920/21, 1960

P. Jonges

44

Het dorp "Twisca", "Twisch", "Twisk"

P. Jonges

46

Drie generaties schilders Naastepad (1)

K40, K124

A. Naastepad

50

Ome Hannes / Schoolgaan

D. Stam

56

Familie Bregger, de echte en/of de onechte?

Hr. Bijhouwer/N. Boelis

58

Dorpsfilm 2009

N. Boelis

65

Kroniek 2008

P. de Geus

66

Donateurs

P. de Geus/P. Jonges

74

Overzicht schenkingen 2008

P. Jonges

78