Protocol

 

Agenda

 

ANBI

 

Beleidsplan

 

A.V.G.

 

Links

 

Vlag

 

Wapen

 

Protocol

 

Museumprotocol Twiscamuseum:

 

 

 

 

Voorbereiding

In de voorbereiding hebben we de voorgeschreven afspraken van het protocol bij een museumbezoek gerealiseerd zoals gescheiden†††

in- en uitgangen, eenrichtingsverkeer, strepen bij de entree. Op centrale plaatsen staan handgels en of reinigingsdoekjes.

 

Voorwaarden voor veilige en verantwoorde opening van het museum

       We hebben afgewogen of openstelling onder dit protocol haalbaar is, ook in personele zin.

       Start op zondag 7 juni. GeŽvalueerd: Blijven open op de zondagen in de maanden juni tot en met september. Zie website voor evt.

aangepaste dagen.

       We stellen beschermende middelen beschikbaar aan medewerkers of vrijwilligers.

o.a. mondkapjes, handgel en plastic handschoenen.

       Er zijn voldoende gekwalificeerde medewerkers of vrijwilligers beschikbaar om veilig en verantwoord te kunnen openen.

       Voor ons geldt dat er minimaal 3 medewerkers aanwezig moeten zijn.

 

Begrippen in dit protocol voor veilige en verantwoorde opening van het museum

       Capaciteit: het maximum aantal bezoekers dat op enig moment wordt toegelaten is gebaseerd op anderhalve meter afstand.

       Dit betekent voor ons dat er maximaal 4 personen boven en 4 personen in de kelder worden toegelaten.

       Vooralsnog wordt uitgegaan van 1 bezoeker of 1 gezelschap per 10 vierkante meter netto vloeroppervlak.

       Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of

huisgenoten.

 

Risicogroep:

       Volgens het RIVM gaat het om personen vanaf 70 jaar en om personen vanaf 18 jaar met chronische gezondheidsklachten.

Dit is eigen verantwoording van de bezoekers.

 

Museum

       We zijn een ongeregistreerd museum en leveren met onze collectie een waardevolle bijdrage aan de Collectie Nederland.

 

HygiŽnemaatregelen het gaat hier in ieder geval om het volgende

       Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.

       20 seconden met water en zeep of met de desinfecterende gel die op diverse plaatsen in het museum staan. Of met de vochtige

doekjes voor de handen.

       Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

       Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was daarna je handen.

       Schud geen handen.

       Houd 1,5 meter afstand van anderen die niet tot uw gezelschap behoren.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers en vrijwilligers

       Persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes, handgel en plastic handschoenen zijn indien gewenst beschikbaar.

Schoonmaken:

       We maken schoon met vochtige desinfecterende doekjes vůůr en tijdens opening en na sluiting van het museum.

       Vooral tijdens de corona-periode schenken we extra aandacht aan contactoppervlakken en aanraakpunten.

 

Protocol bepalingen

Voor ons museum geldt het volgende

       In het museum geven we het maximale aantal bezoekers aan dat tegelijkertijd in het museum mag zijn. Zowel boven als in de

kelder.

       Bij de entree vullen de bezoekers hun persoonlijke gegevens en het gezondheidsformulier in.

       Deze gegevens worden alleen gebruikt bij uitbraak van het Coronavirus en worden na 8 weken vernietigd.

       Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in het museum en ook vůůr het museum.

       Er zijn looproutes aangegeven, zodat we voldoen aan 1,5 meter afstand.

       Er zijn voldoende hygiŽnemaatregelen getroffen. Op centrale plaatsen is desinfecterende handgel beschikbaar en er is een

handwasfaciliteit.

       De deurknoppen en trapleuning worden regelmatig gedesinfecteerd.

       De looproutes zijn duidelijk aangegeven en de in- en de uitgang zijn gescheiden van elkaar.

Voor bezoekers geldt het volgende

       Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

       Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap.

       U kunt alleen contant betalen door het entreegeld in de daarvoor beschikbare bus te doen, moet er wisselgeld worden betaald =>

geld op schoteltje leggen. Of het bedrag overmaken via een bankoverschrijving.

       Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.

       Volg altijd de hygiŽnemaatregelen.

       Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum.

Voor vrijwilligers en medewerkers geldt het volgende

       Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende maatregelen worden genomen die

kunnen bestaan uit mondkapjes, handgel en handschoenen.

 

Voor communicatie met bezoekers geldt het volgende:

       De bezoekersregels hangen bij de entree en op relevante plekken in het museum.

       Bij inschrijving wordt bezoekers gevraagd akkoord te gaan met demaatregelen bij gezondheidsklachten als aanvulling op de

bezoekvoorwaarden van het museum.

       Indien u koorts en of verkoudheidsklachten heeft wordt de toegang tot het museum geweigerd.

 

Voor EHBO, BHV of hulpverlening geldt het volgende

       Daar waar bij hulpverlening contact niet voorkomen kan worden zullen aanvullende maatregelen worden genomen die kunnen

bestaan uit mondkapjes, handgel en handschoenen

 

Voor het schoonmaken geldt het volgende

       Goede hygiŽne en goede schoonmaak zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Daarom wordt het

museum na sluitingstijd schoongemaakt. Tijdens opening wordt tussendoor gedesinfecteerd.

 

Voor handhaving van het protocol in het museum geldt het volgende

       Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers staat centraal bij onze voorschriften.

       Het museum behoudt zich verder het recht voor om bezoekers de toegang tot het museum te weigeren bij twijfel over de

gezondheidstoestand.

       Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief

controleren.

       Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beŽindigen

 

Bij de entree van het museum geldt het volgende

       Medewerker houdt voldoende afstand tot bezoeker.

Bij het toilet in het museum geldt het volgende

       Het toilet wordt gesloten wanneer er wordt schoongemaakt.

       Toilet wordt op de reguliere wijze schoongemaakt met speciale aandacht voor contactpunten.

       Bij het aanrecht in de keuken staat vloeibare zeep.

 

In de gangen van het museum geldt het volgende

       In gangen wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap gehouden.

       In het museum en delen van de kelder geldt eenrichtingsverkeer met goed zichtbare afbakening, maar op 2 punten in de kelder

regelt de medewerker de doorloop en wordt ook uw eigen verantwoordelijkheid gevraagd.

 

Op zaal in het museum geldt het volgende

       Maximaal 4 personen worden gelijktijdig in deze ruimte toegestaan.

       Er wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap gehouden.

       De contactoppervlakken en aanraakpunten worden meerdere keren per dag schoongemaakt. Frequentie afhankelijk van

gebruiksintensiteit en vervuiling.

 

Koffiehoek volgens afhaalprincipe

       De koffie en thee staat klaar in kannen. Lege bekers worden in de afvalbak gegooid.

 

Op het terras geldt het volgende

       Op wandelpaden wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap gehouden.

       Volg de pijlen voor in- en uitgang.

 

Op fietsparkeerplekken geldt het volgende

       Fietsen stallen op de aangegeven plaatsen.

 

Let op uzelf en op anderen door de 1,5 meter afstand in acht te nemen.